#LiKaStark LiKaStark-appens syfte är att hjälpa utsatta barn och unga att hitta rätt hjälp i rätt tid.

Tänk dig ett barn som inte mår bra. Barnet kan vara mobbat i skolan, utsatt för våld i hemmet, sexuellt utnyttjat, ha ett destruktivt beteende, eller kanske till och med har självmordstankar.

När man är mitt uppe i en händelse eller känsla kan det vara enormt svårt att be om hjälp. Jag var själv i den situationen. Jag valde, tillslut, att vända mig till en instans. Jag var 14 år och vågade be om hjälp. Men, jag fick inte den hjälp jag förväntade mig och efter det bad jag aldrig om hjälp igen. Därför vet jag hur viktigt det är att finnas där.

När ett barn eller en ungdom, äntligen, tar sig kraften att be om hjälp är det oerhört viktigt att individen fångas upp. Därför utvecklade jag LiKaStark-appen. Den hjälper barn att enkelt söka rätt stöd och hjälp.